අපව අමතන්න

ටොප්ෂයින් ඔටෝ පාට්ස් (නැන්චැං) සමාගම, ලිමිටඩ්.

ලිපිනය

චීනයේ ජියැන්සි, නන්චැං හි සිංෆු පාරට නැගෙනහිරින්

දුරකථන

දුරකථන: +86 791 87637282

දුරකථන: +86 18070095538

ෆැක්ස්: +86 791 87637282

පැය

පැය 24 සේවය

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න